Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 9. desember 2023

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Hillevåg Elektro-Diesel samler inn, bruker og behandler personopplysninger til besøkende på og kundene til Hillevåg Elektro-Diesel. Alle personopplysninger behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

Om Hillevåg Elektro-Diesel

Torstein Torstrup er i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles av Hillevåg Elektro-Diesel.

Personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Tilgang til personopplysninger er begrenset til Hillevåg Elektro-Diesel. Vi avslører ikke opplysninger om våres kunder til andre parter.

Hillevåg Elektro-Diesel sin behandling av personopplysninger

Når du kontakter oss så behandler vi opplysninger for å kunne levere tjenestene du har forespurt hos oss. Vi lagrer kun de opplysninger som er nødvendige for å kunne levere deg tjenester.

Hillevåg Elektro-Diesel er underlagt arkivloven og offentlighetsloven. Vi er derfor forpliktet til å: lagre dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med arkivloven i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for. Hillevåg Elektro-Diesel er også forpliktet til å gi innsyn i dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med offentlighetsloven (dvs. en utlevering av personvernopplysninger).

Når samler Hillevåg Elektro-Diesel inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene: Du har bestilt våre tjenester eller har kontaktet oss via e-post.

Arkiv og database

Hillevåg Elektro-Diesel registrerer ip-adresse, navn, telefon nr, mailadresse, adresse og annen relevant informasjon som fremgår av bestilling av våre tjenester.

Opplysninger som ligger i Hillevåg Elektro-Diesel sin database brukes utelukkende som grunnlag for å kunne lever deg tjenester.

Informasjonssikkerhet og databehandling

Hillevåg Elektro-Diesel bruker datamaskin til elektronisk lagring av dokumenter. Opplysninger som samles inn lagres på lokal datamaskin med sikkerhetskopi i nettskyen.

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

Hillevåg Elektro-Diesel samler ikke inn eller lagrer sensitive opplysninger i sin virksomhet.

E-post og telefon

Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

Hillevåg Elektro-Diesel benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres, bortsett fra at telefonsamtalen blir liggende i medarbeiderens liste på telefonen.

Hillevåg Elektro-Diesel benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Google Analytics

Vi samler inn uidentifiserte opplysninger om besøkende på hed.no.
Hillevåg Elektro-Diesel tar ut statistikk fra Google Analytics på totalt antall som bruker Hillevåg Elektro-Diesel sin nettside og hvor mange av disse som er unike brukere. Informasjonen som er generert av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert IP-adressen, sendes til Google og lagres på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Dine rettigheter:

Du har rett til bl.a. å kreve innsyn, kreve retting, og kreve sletting av dine personopplysninger med mindre det ikke kolliderer med regnskaps- og bokføringsloven.

Kontakt oss på post@hed.no hvis noe er uklart for deg.