Hopp til hovedinnhold

Høytrykksfiltrering H serie

Høytrykksfilter som garanterer luftrenhet opptil et trykk på 350 bar

Tilgjengelig for salg

Tilleggsinformasjon

Trykkluftsystemer har alltid en risiko for forurensning. Støv, vått støv, oljetåke, små vanndråper, partikler og oljedamp utgjør en trussel mot utstyr nedstrøms og sluttprodukter.
Denne løsningen for høytrykksfiltrering er utviklet for å redusere et bredt utvalg av forurensende stoffer i trykkluften på en kostnadseffektiv måte.
Resultatet er at de gir deg den beste luftrenheten og oppfyller selv strenge kvalitetskrav til arbeidstrykk på opptil 350 bar.